Všeobecné obchodní podmínky nákupu lodního kontejneru

1. Kontejnery jsou dodávány ve stavu „Cargo Worthy“ , tj. suchý, bez zápachu, těsný – bez děr, funkční zavírání, nepoškozená podlaha.
Kontejnery ve stavu tzv. po 1 cestě – použitý 1x pro přepravu zboží, vykazuje drobné známky používání z přepravy zboží a manipulace na terminálech.

2. Správná funkčnost kontejneru je podmíněna řádným a bezpečným složením jeřábem z návěsu dodavatele a umístěním kontejneru na připravené zpevněné podloží (asfalt, štěrk, beton, apod.) nebo připravené patky (beton, dlaždice).
Podloží musí být vodorovně srovnáno pro správné zatížení podlahy a funkčnost zavírání kontejneru.
Zatížení nákladem musí splňovat technické vlastnosti uvedené na výrobním štítku/vratech kontejneru.

3. Vykládku z návěsu dodavatele zajišťuje odběratel na vlastní náklady.

4. Odběratel se zavazuje, že místo pro vykládku kontejneru je přístupné pro kamion s návěsem. V opačném případě proběhne vykládka na nejbližším přístupném místě.

5. Dodavatel se zavazuje dodat kontejner ve lhůtě do 14 dnů od přijetí platby nebo dle domluvy. O přesném termínu dodání bude dodavatel informovat odběratele minimálně 2 dny předem.

6. V případě nespokojenosti s dodávkou má kupující právo kontejner vrátit dodavateli do 14 dnů od přijetí. Dopravu a nakládku zajišťuje odběratel.
Adresa pro vrácení : Jarošovská 753, 377 01 Jindřichův Hradec
Po případném řádném vrácení kontejneru v původním dodaném stavu obdrží odběratel celou zaplacenou částku bez srážky do 3 dnů od vrácení kontejneru dodavateli.
V případě výměny kontejneru náklady na dopravu bez vykládky hradí dodavatel.